^^^
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6
Get Adobe Flash player

Sdělení ředitelky MŠ

V části Dokumenty a formuláře MŠ, jsme přidali dokument Organizace školního roku, kde najdete termíny prázdnin. A také dokument Poprvé ve školce.

 

Oznamuji, že do MŠ Vatín pro školní rok 2019-2020 byly přijaty děti pod pořadovým číslem: 1,2,3,5,6.

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VATÍN PRO CELÝ PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 2019 -2020 a roky následující.

1.fáze: Zápis dětí do MŠ Vatín od 6. 5. – 10. 5. 2019 v průběhu dne od 7.00 – 15.30 hod., a vyzvednutí žádosti. Rodiče obdrží registrační číslo. Rádi Vás přivítáme i s Vaším dítětem.

2.fáze: Rodiče přinesou vyplněné žádosti a potvrzené od lékaře do 23. 5. 2019 od 7.00 - 15.30 hod. do MŠ. Rodiče obdrží další informace ohledně možného nástupu do mateřské školy. Rodiče budou potřebovat : občanský průkaz; rodný list dítěte

3.fáze: Zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude vyvěšeno od 1.6. - 12.6. 2018 na stránkách školy www.msvatin.cz a na vstupních dveřích do MŠ. Zveřejněním seznamu s přidělenými registračními čísly se považuje za rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

  

Do rodinného prostředí MŠ Vatín pro školní rok 208-2019 přijímáme ještě děti od 2 do 6 let. Provozní doba MŠ je 6:30 - 15:30.

 

O enviromentální výchovu a logopedickou prevenci se stará p. řed. Petrová Lenka.

Seznamování dětí s anglickým jazykem bude provádět p. uč. Papoušková Veronika.

 

Konzultační hodiny s paní učitelkou při ranním nebo odpoledním převzetí dítěte.

Konzultační hodiny s paní ředitelkou při ranním nebo odpoledním převzetí dítěte. Dále v liché týdny v době 12:00 - 13:00 a nebo v době 15:00 - 16:00 po tel. dohodě.

 

Seznam nově přijatých dětí do MŠ Vatín pro školní rok 2018 – 2019: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VATÍN PRO CELÝ PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 2018 -2019 a roky následující.

1.fáze: vyzvednutí žádosti o přijetí od 25. 4. – 2. 5. 2018 v průběhu dne od 7.00 – 15.30 hod. Rádi Vás přivítáme i s Vaším dítětem.

2.fáze: přinesení vyplněné žádosti a potvrzené od lékaře na ,,Zápis“ dne 14. 5. 2018 v 15.30 hod. do MŠ. Rodiče obdrží registrační číslo a další informace ohledně možného nástupu do mateřské školy. Rodiče budou potřebovat : občanský průkaz rodný list dítěte

3.fáze: zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude vyvěšeno od 22.5. - 12.6. 2018 na stránkách školy www.msvatin.cz a na vstupních dveřích do MŠ. Zveřejněním seznamu s přidělenými registračními čísly se považuje za rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

 

Provoz mateřské školy v novém školním roce 2017/2018 bude zahájen 4.9. 2017 v 6.30 hod. Těšíme se na Vás.

 

Z důvodu přerušení provozu MŠ Vatín dle vyhlášky MŠMT 14/ 2005 Sb.,§3 o předškolním vzdělávání ředitelka MŠ Vatín vydala rozhodnutí o výši úplaty v měsíci červenci 2017 na 100 Kč.

 

Zápis dětí do Mateřské školy Vatín pro celý příští školní rok 2017-2018 a roky následující bude probíhat ve dnech 3.5.-5.5.2017 v čase od 7:00 do 15:30 hodin. Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce roku 2017, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. Rádi Vás přivítáme i s Vaším dítětem. Vezměte si s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Zápis dětí do Mateřské školy Vatín pro celý příští školní rok 2016-2017 a roky následující bude probíhat v týdnu od 14.3. do 18.3.2016 v čase od 7:00 do 15:30 hodin. Rádi se seznámíme i s Vaším dítětem. Vezměte si s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Od 1.1.2016 nabízíme pro děti a jejich rodiče ještě poslední volná místa k navštěvování naší nově zrekonstruované a plně vybavené Mateřské školy ve Vatíně.

 

Zápis dětí do Mateřské školy Vatín pro celý příští rok 2015-2016 a roky následující bude probíhat v týdnu od 9.3. do 13.3.2015 v čase od 7:00 do 15:30 hodin. Rádi se seznámíme i s Vaším dítětem. 

 

Po dobu rekonstrukce Mateřské školy Vatín (Vatín č. 81) jsme se s dětmi přestěhovali na několik měsíců do kulturního zařízení Vatín. Prosíme, používejte nyní kontaktní telefon 725 440 305. V září roku 2015 se těšíme na naši novou, krásnou a zrekonstruovanou mateřskou školičku.

 

Od 1.1.2015 bude po dobu mateřské dovolené paní učitelky Mgr. Jany Štolové zastupovat v MŠ Vatín paní učitelka Bc. Lenka Novotná.

 

Zápis nových dětí do Mateřské školy Vatín bude probíhat celý týden od 24.3. do 28.3.2014 v čase od 7 do 15:30 hodin. Rádi se seznámíme i s Vaším dítětem. Pokud bude v MŠ volné místo, mohou přijít rodiče pro přihlášku do MŠ i po tomto termínu.

 

Od 2.1.2014 bude po dobu mateřské dovolené paní učitelky Mgr. Jany Štolové zastupovat v MŠ Vatín paní učitelka Marika Goldírová. (20.12.2013)

 

Děkujeme všem rodičům, kteří nám nosí do MŠ Vatín hliník pro HLINÍKOŽROUTA a plastová víčka od nápojů pro PLASTOŽROUTA. (20.12.2013)